बंद करे

निविदाएं

निविदाएं
शीर्षक विवरण Start Date End Date फ़ाइल
कार्यालय जिला पंचायत, बागपत-21/10/2021

कार्यालय जिला पंचायत, बागपत-21/10/2021

21/10/2021 20/11/2021 देखें (896 KB)
कार्यालय नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी (बागपत) निविदा सूचना दिनांक 16 अक्टूबर 2021।

कार्यालय नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी (बागपत) निविदा सूचना

15/10/2021 30/10/2021 देखें (468 KB)
अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  बागपत (ई टेंडरिंग) दिनांक – 12 अक्टूबर 2021

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  बागपत (ई टेंडरिंग), विकास भवन बागपत |

11/10/2021 01/11/2021 देखें (1 MB)
कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (ई टेंडरिंग) – 07/10/2021

कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (ई टेंडरिंग) – 07/10/2021

07/10/2021 30/10/2021 देखें (1 MB)
कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (मैनुअल टेंडरिंग) – 07/10/2021
कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (मैनुअल टेंडरिंग) - 07/10/2021
07/10/2021 30/10/2021 देखें (1 MB)
कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (मैनुअल) – 07/10/2021
कार्यालय कार्यपालक अभियंता यू0पी0आर0ई0डी0 डिवीजन बागपत (मैनुअल) - 07/10/2021
07/10/2021 30/10/2021 देखें (1 MB)
कार्यालय कार्यपालक अभियंता उ0प्र0नि0वि0 संभाग बागपत (ई टेंडरिंग)- 08/09/2021
कार्यालय कार्यपालक अभियंता उ0प्र0नि0वि0 संभाग बागपत (ई टेंडरिंग)- 08/09/2021
07/10/2021 30/10/2021 देखें (1 MB)
छात्रवृत्ति निर्देश सूचना
छात्रवृत्ति निर्देश सूचना
29/07/2020 31/12/2021 देखें (5 MB)
पुरालेख