Close

Khadya Avm Rasad Vibhag

Filter Directory department wise

Filter

Khadya Avm Rasad Vibhag
Name Designation Email Mobile No Landline No Fax No Address
Manvendra Singh Dagur Abhihit Adhikari 9873640258 Abhihit Adhikari Khadya Suraksha Mukhya Chikitsa Adhikari Karyalya Baghpat
Kaushal Dev Jila Khadya Vipnan Adhikari dfmobag[at]gmail[dot]com 9721340040 Jila Khadya Vipnan Adhikari karyalya Bhajan Vihar, Baghpat
Krishna Ballabh Singh Jila Purti Karyalya dsobaghpat94[at]gmail[dot]com 8126144652 Jila Purti Karyalya Baghpat