Close

Miscellaneous

Filter Directory department wise

Filter

Miscellaneous
Name Designation Email Mobile No Landline No Fax No Address
Hovind Prakash Kanisth Sahayak dmwobg-up[at]nic[dot]in 9997536136 Jila Alap Sankhyak Kalyan Adhikari Vikas Bhawan, Baghpat
Tulika Sharma Pichda Warg Kalyan Adhikari dbcwobaghpat[at]gmail[dot]com 9076600575 Pichda Warg Kalyan Adhikari Viaks Bhawan, Baghpat
Pooja Chaudhary Jila Samaj Kalyan Adhikari dswbaghpat[at]dirsamajkalyan[dot]in 7906207218 Jila Samaj Kalyan Adhikari Vikas Bhawan, Baghpat
Pooja Chaudhary Jila Samaj Kalyan Adhikari (Vikas) bgpt[dot]upsfdc[at]gmail[dot]com 7906207218 Jila Samaj Kalyan Adhikari, (Vikas) Karyalya, Baghpat
Narendra Kumar Singh Jila Yuva Kalyan evam Pravid Adhikari 8588989533 Jila Yuva Kalyan, Vikas Bhawan, Baghpat
Sanjay Srivastav Jila Sainik Kalyan evam Punarwash Adhikari 9412729847 Jila Sainik Kalyan, Court Road, Baghpat
Hemant Kumar Seth Prabhagiya Vanadhikari 7839435172 Prabhagiya Vanadhikari, Baghpat
Akhilesh Kumar Singh Jila Aabkari Adhikari deobpt[at]gmail[dot]com 9454465651 Karyalya Jila Aabkari Adhikari Collectorate Parisar, Baghpat
Kaushlendra Shukla Sahayak Maha Nirikshak Nibhandhan aigstampbaghpat[at]gmail[dot]com 9456235474 Stamp evam Registration Collectorate Parisar, Baghpat
Neeraj Sengar Depty Commissioner Waniajay Kar 7235001623 Waniajay Kar, Baghpat